Hướng dẫn sử dụng i24h.vn

1. Đăng ký thành viên:
- Sau khi bạn đăng ký phải liên hệ bằng email admin@codexanh.com để kích hoạt
- Hoặc chát Face: https://facebook.com/codexanh

2. Cài đặt mặc định web link.asim.vn mặc định vào trình duyệt